از ماه آینده حقوق کارگران بیمه افزایش می یابدافزایش حقوق بازنشستگان و بیمه شدگان از ماه آینده! بیات- رئیس سازمان ساک بازنشستگان گفت: از اردیبهشت ماه درصدد افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان تامین اجتماعی هستیم.

  مطهری پیشنهاد سرمربیگری می دهد

دیدگاهتان را بنویسید