از ابتدای تیرماه آب مشترکان متخلف قطع می شود

مدیرعامل کشور گفت: پس از اخطار و اخطار افراد بدخلق در چند مرحله، شعبه آنها از ابتدای تیرماه سال جاری تعطیل می شود و طبق جداول این قطعی آب تا ساعاتی دیگر آغاز و در مراحل بعدی از جمله موارد. “این حتی جدی تر می شود.

در حال حاضر تعداد مشترکان سوء استفاده در کلانشهری مانند تهران حدود 5 درصد است که البته این مشترکان تا 15 درصد آب مصرف می کنند.

272 شهر دارای مشکل تامین، انتقال و توزیع آب شناسایی شده است

  700 هزار تن پایه نفت در گمرک

دیدگاهتان را بنویسید