احمدی نژاد و خاتمی در کنار هم!

%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C خبر ناگهانی

عکس هایی از اولین سفر سید محمد خاتمی به اردبیل! احمدی نژاد در کنار خاتمی استاندار وقت اردبیل بود.
  یارانه 126 هزار تنی دهک های پایین

دیدگاهتان را بنویسید