اتفاقا زاکانی خیلی مواظب بود که بدتر نگوید!

قیام زاکانی برای کرسی ریاست جمهوری؟ / شهردار تهران; سیاسی ترین مقام غیرسیاسی ایران!

اینکه سه شهردار سابق تهران (توسلی، کرباشی و کلیباف) از چهره های مطرح سیاسی امروز هستند و شهردار فعلی نیز به عنوان یک فعال سیاسی شناخته می شود، همه اینها نشان می دهد که شهرداری تهران یک عنوان سیاسی است، حتی اگر شهرداری تهران باشد. یک نهاد سیاسی نیست.

در دو سه روزی که از صحبت های علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه فنی شریف به مناسبت ۲۵ آذرماه – روز دانشجو – می گذرد، بیشتر گفته شده است. یا به خاطر لحن و ادبیاتش نقل و نقد می شود و با اشاره به عباراتی مانند «گروه را هل می دهید/ وقتی می خواهید نام انقلاب را بیاورید گلویتان را خوب بمالید!» هرکس با ادبیات آقای زاکانی آشنا باشد می داند که اگر قانونا سمت شهردار تهران، جایگاه دانشگاه و دانشجویان شریف و احتمال درخواست مجدد برای ریاست جمهوری در سال 1404 به دلیل ضعف ابراهیم رئیسی، شاید سخنان دیگری از زبان او شنیده باشیم و به قول بسیار دقت کرد و از ادبیات بهداشتی استفاده کرد و پیشنهاد وزارت بهداشت در دولت رئیس جمهور را نپذیرفت.

اگر شهرداری تهران سیاسی نبود غلامرضا نیکپی شهردار قبل از انقلاب اعدام نمی شد و جواد شهرشتانی آخرین شهردار قبل از انقلاب برای تقدیم استعفای خود به رهبر انقلاب نزد امام خمینی(ره) نمی رفت. انقلاب. اگر شهرداری تهران سیاسی نبود، کرباشی زندانی نمی شد و دبیرکل حزب نمی شد و احمدی نژاد در خیابان بهشت ​​سودا پاستور نبود و البته با عکس محمدبکر قالیباف به آن رسید. که شکست خوردند./عصر ایران

  مقاومت بهترین است

دیدگاهتان را بنویسید