اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) رسانه های دولتی روسیه را تحریم کرده است

اتحادیه اروپا (EU) گفته است که می خواهد رسانه های دولتی روسیه را در تصمیمی تحریم کند که احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر نحوه مدیریت محتوایی مانند YouTube خواهد داشت. با این اقدام دو رسانه راشا تودی (RT)، اسپوتنیک و وابستگان آنها نمی توانند اخبار خود درباره جنگ روسیه و اوکراین در اروپا را پخش کنند.

  آیا خصوصی سازی مشکلات پرسپولیس را حل می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید