آیا وزیر مخالف گشت ارشاد از دفتر رئیس جمهور برکنار می شود؟

آیا حذف کلید زرگامی است؟ / وزیر «ناکوک» در ارکستر دولت رئیسی

عزت الله ضرغامی در این روزهای آمیخته با اعتراض، در تلاش برای چهره پردازی، تلاش کرده خط و ارتباط خود با دولت رئیس جمهور را جدا کند و نقش مخالف رویکرد دستور و فرمان را برای همیشه ایفا کند.

اینستاگرام و توییتر آقای وزیر این روزها همچنان فعال هستند و با اعتراض و فیلترینگ آمیخته شده اند تا جایی که برخی صدای کیشان و طیف سیاسی او را بلند کرده اند.

البته ضرگامی به عنوان وزیر میراث تلاش کرد ادبیات خود را روشنفکرانه و متفاوت از دولت رئیس جمهور کند و به قول خودش آن را روی میز گذاشت که خودش گفته بود؛ اما در این میان، زرگامی به عنوان وزیر میراث تلاش کرد تا ادبیات خود را روشنفکرانه و متفاوت از دولت رئیس جمهور کند. دوگانگی ایران باستان و ایران پس از اسلام در میان علما و برخی افراد مسئول بسیار جدی بود. اما امروز این مشکل را حل کردم.

تلاش ضرغامی برای حفظ چهره ای متفاوت از دولت اصولگرای سیزدهم و موافقت با تفکر امروز جامعه، کار را به جایی رسانده که گفته می شود شایسته تذکر ابراهیم رئیسی است./قرن جدید

  راه های تشخیص زعفران اصل از تقلبی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید