آیا نفت ایران به پاکستان منتقل می شود؟

%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86 خبر ناگهانی

  ITC به بازیکنان تاجیکستانی پرسپولیس خیانت کرد

دیدگاهتان را بنویسید