آیا نرخ بانکی افزایش می یابد؟

علی صالح آبادی آبادی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: در حال حاضر نرخ سود مشخص جدیدی برای نرخ سود سپرده ها در نظر گرفته نشده است. افزایش 5 درصدی نرخ سود بانکی در حال حاضر قابل تایید نیست.

وی افزود: افزایش نرخ سپرده و تسهیلات باید در هیات پول و اعتبار تصمیم گیری شود و اعدادی که در رسانه ها منتشر می شود شایعه است.

به گفته صالح آبادی، سیاست رسمی بانک مرکزی تقویت بازارهای رسمی است، امسال 46 میلیارد دلار در سامانه نیما تامین شد در حالی که پارسال حدود 37 میلیارد دلار در سامانه نیما تامین شد.

به گفته صالح آبادی، تراکنش های ارزی در کانال های تلگرامی عمق بسیار کمی دارند و در برخی موارد تراکنش واقعی نیستند. علاوه بر این، برخی از این معاملات حالت قمار دارند. بر این اساس نیازهای ارزی در بخش خدمات در بازار متشکل ارز تامین می شود.

  برنج پاکستانی، گاز را بردارید -

دیدگاهتان را بنویسید