آیا طرح حفاظت رد شد؟

نماینده مردم مردوشت در مجلس درباره طرح حراست گفت: به نظر می رسد کمیته مشترک منحل شده است. هیئت می تواند با دقت بیشتری از سرنوشت کمیسیون خبر دهد تا به تفاسیر مختلف پایان دهد. انتظار می رود شورای عالی فضای مجازی در این مورد نظر خود را مطرح کند تا ببینیم چه می شود.

رشیدی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون مشترک حفاظت از فضای مجازی منحل شده است، گفت: این شورا می تواند جزئیات بیشتری ارائه دهد اما به نظر منحل شده است. یعنی با رأی گیری با تصمیم هیأت مدیره تصمیم گرفته شد که طرح در کمیته ماده 85 بررسی نشود».

وی در پاسخ به اینکه برخی از اعضای کمیته مشترک معتقدند این کمیسیون از نظر قانونی منحل نشده است، گفت: آنها دیدگاه خود را دارند و من هم نظر خود را دارم. فکر می کنم شورا می تواند اطلاعات دقیق تری برای پایان دادن به این تفاسیر ارائه کند.

رشیدی کوچی درباره سرنوشت طرح پدافند نیز گفت: تا جایی که من اطلاع دارم قرار بر این شد که شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در این خصوص ارائه کند تا ببینیم چه می شود.

  کاظم جلالی از سفر پوتین به تهران خبر داد

دیدگاهتان را بنویسید