آیا جلیل محبی از دولت رفت؟

پس از افشای جلیل محبی مبنی بر اینکه بودجه قانونی معاونت رئیس جمهور که قرار است صرف کارهای کارشناسی در لوایح و قوانین شود، صرف سفرهای آقای راسی در استان شده است و اعتراض قانونی معاون رئیس جمهور هیچ تاثیری ندارد. جمهوری گزارشی با عنوان «چالش در اتاق دولت» منتشر کرده است که در آن آمده است:

آقای جلیل محبی در ابتدای دولت حدود سه ماه معاون حقوقی بود و چند ماه پیش معاونت حقوقی را ترک کرد و به مرکز پژوهش های مجلس بازگشت. بنابراین تحلیل این روزنامه مبنی بر وجود اختلاف در اجزای دولت در خصوص برخی از مطالب آقای محبی، بی پولی است.

صحبت از نحوه هزینه کرد بودجه در دستگاه های اجرایی در نشست چند جانبه یکی از طبیعی ترین موارد اداری و اجرایی است.

انتشار این مقاله معمولی و تحلیل عجیب آن رفتار غیرحرفه ای است که هیچ ربطی به فعالیت سیاسی خردمندانه و آگاهی صادقانه رسانه ای ندارد. به خصوص که فردی با اطلاع کمی از بودجه می داند که بودجه بخش کارشناسی حقوقی در مقایسه با وام های سفر استانی آنقدر کم است که ظرفیت ارائه چنین اطلاعات و تحلیلی را ندارد.

دعوای رئیس جمهور و معاونانش که در آن روزنامه به راه انداخته شد، آنقدر بی اساس، مضحک و مضحک است که جز گذشت با عزت کاری نمی توان کرد.

  در مجلس چه خبر است / آقا جان زنگ نزن!

دیدگاهتان را بنویسید