آیا تقسیم ارث بدون انحصار وراثت امکان پذیر است؟

516151 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، گواهی انحصار وراثت سندی است که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود و با توجه به اینکه جز در موارد خاص امکان تقسیم ارث بدون شناسایی وراث قانونی و شرعی وجود ندارد و برخی افراد ، بدون دریافت بر روی این گواهی، ارث را تقسیم می کنند، لازم است از استثنائات امکان انجام این کار و عواقب تقسیم ارث بدون انحصار آگاهی داشته باشید.

بیشتر بخوانید:

آیا انحصار ارث اجباری است؟

ارث در قانون مدنی ما یک نهاد حقوقی است و برگرفته از شرع مقدس است و پس از فوت اشخاص محقق می شود. پس از فوت هر شخص، اموال و ارث او به میزان سهم وراث در قانون بین وراث قانونی و شرعی تقسیم می شود.

اما تقسیم ارث قواعد خاص خود را دارد و بدون در نظر گرفتن این قوانین، وراث با عواقب و تبعات قانونی این امر مواجه خواهند شد. یکی از مهم ترین سوالات در موضوع تقسیم ارث که سوالات زیادی را برای وراث قانونی متوفی ایجاد می کند، بحث انحصار وراثت و اخذ گواهی برای آن است.

تعداد زیادی از مردم این سوال را دارند که آیا انحصار ارث و اخذ گواهی آن اجباری است یا خیر و در تقسیم ارث بدون انحصار ارث چه تصمیمی خواهد بود؟ بنابراین در این قسمت در مورد اجباری بودن یا نبودن اخذ گواهی انحصار وراثت صحبت می کنیم اما قبل از آن باید انحصار وراثت را از نظر قانون تعریف کنیم.

هدف از انحصار وراثت این است که پس از گذراندن مراحل انحصار وراثت، وراث قانونی متوفی، یعنی. ارائه درخواست گواهی انحصار وراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک مراجع قضایی با ارائه مدارک لازم و انجام بررسی های لازم توسط شورا. این احتمال وجود دارد که اختلاف حل شود.

در نهایت هیأت حل اختلاف پس از طی کلیه مراحل انحصار وراثت و بررسی های لازم گواهی مبنی بر آن صادر می کند. گواهی انحصار وراثت و تعیین ورثه قانونی متوفی و ​​کسورات شرعی و قانونی از هر سهم الارث.

  اعتراضات نتیجه بی کفایتی دولت است

از تقسیم ترکه و سپس نقل و انتقال اسناد و اموال در مواردی که متوفی دارای اموالی با سند رسمی و اوراق تجاری و اسناد و حسابهای بانکی بوده است فقط و فقط پس از ارائه گواهی انحصار وراثت تا نهادهای ذیصلاح، پاسخ به این سوال که آیا انحصار وراثت و اخذ گواهی انحصار وراثت اجباری است یا خیر؟ انجام این کار و گرفتن گواهینامه وی الزامی است.

اخذ گواهی انحصار وراثت و اینکه فقط در مواردی که متوفی دارایی نداشته یا دارایی دارای سند عادی باشد و ترکه بتواند با توافق آن را بین خود تقسیم کند، در فرض آخر در مواردی که بین ورثه غایب یا غایب باشند و یا وراث به توافق نرسند و یا بخواهند ملک را با سند عادی بفروشند و به دیگری منتقل کنند و خریدار درخواست سند رسمی کند باز هم داشتن گواهینامه الزامی است. انحصار بر ارث

آیا تقسیم ارث بدون انحصار وراثت امکان پذیر است؟

در پاسخ به سؤال فوق باید گفت که هدف از تقسیم ارث معمولاً انتقال سند مالکیت اموال متوفی به وراث قانونی وی است و آنها می توانند به موجب سند مالکیت مثبت. خود در اموال خود تصرفاتی از قبیل بیع، انتقال، اجاره و امثال آن انجام دهند.

با توجه به اینکه اخذ سند رسمی به نام وراث مبنی بر سهم الارث آنها یا تقسیم دارایی در حساب بانکی یا دارایی بر اساس اسناد تجاری از قبیل سهام و امثال آن تنها با ارائه مدارک لازم یکی از مهمترین آنها که گواهی است انحصار وراثت امکان پذیر است، در پاسخ به این سوال که آیا تقسیم ارث بدون گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است یا خیر؟ منفی است.

  پهپادهای ایرانی بزرگترین تهدید هستند

فقط در صورتی که متوفی فاقد ورثه، مفقودالاثر یا غایب و فاقد حساب بانکی و اسناد تجاری و دارایی دارای سند رسمی باشد و کلیه وراث بر اساس تقسیط ترکه توافق یا تمایل داشته باشند. ، فقط برای استفاده اگر ارث را از اموال موروثی مانند زمین کشاورزی یا اموال متوفی تقسیم کنند، نیازی به گواهی انحصار وراثت نیست. اما با توجه به مشکلاتی که با تقسیم ارث بدون ارث انحصاری ایجاد می شود، بهتر است وراث این کار را انجام دهند.

آیا می توان ترکه را بدون حضور همه وراث تقسیم کرد؟

پس از بررسی و تشریح امکان تقسیم ارث بدون انحصار ترکه، در این قسمت قصد داریم به بحث حضور وراث در تقسیم ارث بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا امکان تقسیم وجود دارد. ارث بدون حضور همه ورثه یا ارث به طور واضح برای تقسیم ارث هر یک از ورثه باید همه وراث حضور داشته باشند؟ پاسخ برای پاسخ به این سوال، دو فرض باید در نظر گرفته شود. هنگامی که دادگاه حکم به تقسیم ترکه را صادر می کند و ورثه قصد تقسیم ترکه را بدون مراجعه به دادگاه و با توافق دارند:

تقسیم ارث توسط وراث بدون مراجعه به دادگاه

در صورتی که وراث گواهی محدودیت وراثت دریافت کرده باشند و یکی از وراث از سایر وراث وکالت گرفته باشد و همه وراث موافق تقسیم باشند، امکان تقسیم ترکه بدون حضور وجود خواهد داشت. از همه وراث

در صورتی که در بین وراث متوفی وراث فاقد صلاحیت یا غایب باشند، تقسیم ترکه بدون حضور همه وراث ممکن نیست و مراجعه به دادگاه ضروری است. در این صورت دادگاه به درخواست یکی از وراث به موضوع تقسیم ارث رسیدگی می کند.

  تخریب کنندگان مشمول عفو رهبری نیستند

تقسیم ارث توسط دادگاه

در مورد تقسیم ارث توسط دادگاه که در بین ورثه وراث غایب، مفقودالاثر یا متروکه شده و یا ورثه بر سر تقسیم ارث به توافق نرسیده باشند، انجام می شود. ورثه لازم نیست و تقسیم ارث نیز بدون حضور همه وراث ممکن است.

با این فرض یکی از وراث یا همه آنها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه تقاضای تقسیم وراثت را ثبت می کنند و از دادگاه تقاضای صدور رای در این مورد می کنند. دادگاه به كليه ورثه يا امين و نمايندگان قانوني آنها ابلاغ و حتي در صورت عدم حضور در موعد مقرر جلسه را تشكيل و حكم مربوطه را صادر مي نمايد. اما به غایبان اجازه دادخواهی و تجدید نظر را می دهد تا بتوانند به رأی غیابی اعتراض کنند.

مستند توضیح فوق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی است که می گوید: «عدم حضور یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آنها در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی باشد. در صورتی که دادگاه باید از خواهان توضیح دریافت کند و شخص مذکور در جلسه تعیین شده حاضر نشود و دادگاه پس از وصول توضیح از خوانده نمی تواند رای دهد، همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین تا قبل از آن حضور نداشته باشند. احضار قبلی و دادگاه نمی تواند بدون دریافت توضیح به اصل دعوی رأی دهد، دادخواست رد می شود.»

با توجه به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه کلیه وراث شرعی و قانونی متوفی به استناد گواهی نسخ وراثت به دادگاه شناخته شده اند و از آنجایی که کسر ارث هر یک از ورثه نیز در ماده 862 قانون مدنی، در حین تقسیم ترکه توسط دادگاه و اعلام آن، حضور همه وراث لازم نیست.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید