آیا تا 72 ساعت آینده تمام پول ایران آزاد می شود؟

سعید حاطب زاده در گفت وگو با ایسنا، با تایید خبر آزادسازی بخشی از ارز بلوکه شده ایران گفت: اصل معافیت رعایت شده است.
وی ادامه داد: تا پایان هفته هیاتی عالی رتبه به همین منظور به تهران سفر می کند و بخشی از پول های بلوکه شده ایران به زودی آزاد می شود.

  جمهوری اسلامی وارث جهان خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید