آیا آمیکرون بدون واکسن است؟

واکسن های پیشگیری از بیماری عروق کرونر قلب ممکن است به اندازه 20 درصد مؤثر نباشد، اما واکسن ها از 80 تا 90 درصد از بیماری های عروق کرونر قلب و مرگ و میر جلوگیری می کنند.

گفته می شود که واکسن ها 70 یا 80 درصد بر روی تاج تأثیر می گذارند، با اشاره به سویه های قبلی تاج. اکنون زمان کافی برای تولید واکسن جدید موثر علیه آمیکرون نداریم. البته دو شرکت تولیدکننده واکسن داخلی اقدامات لازم را برای تولید واکسن موثر بر ضد ایمیکرون آغاز کرده و به دنبال مجوز برای انجام مراحل بالینی هستند، اما رسیدن به نتیجه حداقل دو ماه زمان نیاز دارد./ ایرنا

  دولت باید از صنایع برای تامین انرژی مورد نیاز حمایت کند

دیدگاهتان را بنویسید