آیا آمریکا از ایران نفت می خرد؟

مجری: آیا انتظار دارید در صورت دستیابی به توافق هسته ای، بشکه های نفت ایران به زودی به بازار بازگردد؟

وزیر انرژی آمریکا: بله، ممکن است. اما ابتدا باید (با ایران) به توافق برسید. و دلیل اصلی توافق انجام خلع سلاح هسته ای در ایران است. اگر نتیجه نهایی این توافق افزایش عرضه نفت (در بازار جهانی) باشد، بسیار خوب، همینطور باشد.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید