آن‌ها می‌خواهند بر مدل‌های پایین و قدیمی خودرو مسلط شوندقیمت خودرو در ایران 40 برابر قیمت خودرو در دنیاست، در هنگام واردات خودرو مدل های خارجی و قدیمی می خواهند بر مردم مسلط شوند.

  چرا ایران قطعنامه مجمع عمومی درباره اوکراین را رد کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید