آموزش دعای تولد بچه در تلویزیون!

%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86 خبر ناگهانی

بار دیگر تلویزیون سوژه کاربران شبکه های اجتماعی شده و به آنها دعانویسی یاد می دهد!
  چرا بزرگواران را به داریوش ارجمند ریختی؟

دیدگاهتان را بنویسید