آقای رادیو قبل از آقای رئیسی کجا بودید؟پس از گزارش آقای سلامی از صداوسیما، با این محور، پس از خرید با پول یارانه، اندکی اضافه شده است. خبرنگار این سازمان این بار با مراجعه به حساب رسمی و خرید وام از مغازه های حاشیه تهران اعلام کرد که بدهکاران مغازه ها با پول یارانه تسویه حساب کرده اند! یادتان هست صداوسیما به این قشر از جامعه رسیده است؟ همین امروز است که باید این حقیقت تلخ آشکار شود که بخشی از جامعه نمی تواند دفاتر و اعتبارات خود را تسویه کند؟ آقای رادیو قبل از آقای رئیسی کجا بودید؟ / چند ثانیه

  شهرام حقیقت داست از دست قاتل وحشی به شدت عصبانی است + عکس

دیدگاهتان را بنویسید