آستانه درآمد روزانه و ماهانه کودکان کار در تهران اعلام شد

احمد احمدی صدر درباره اقدامات مرکز اجتماعی شهرداری تهران برای ساماندهی کودکان کار گفت: کودکانی که در بزرگراه ها کار می کنند کارگران مزدی هستند که یا از طرف خانواده یا افراد دیگر مجبور به کار می شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح های اعتصابی برای ساماندهی کودکان کار تاکنون موفقیت آمیز نبوده و شهرداری تهران مخالف این گونه طرح های ساماندهی است، ادامه داد: سازمان بهزیستی 32 بار چنین طرح هایی را برگزار کرده است اما آیا تاکنون موفق بوده است؟ آیا دیگر شاهد کار کودکان در شهر و سر چهارراه ها نیستیم؟ بنابراین، چنین اعتصاب ها و طرح های سازماندهی مسئولیتی نخواهد داشت.

احمدی صدر گفت: کودکان در حاشیه رودخانه کار می کنند زیرا درآمد خوبی دارند اگر بخواهیم از درآمد روزانه این کودکان صحبت کنیم، درآمد روزانه این کودکان بین 400 هزار تومان تا یک میلیون تومان در روز است. برخی از شبکه هایی که این کودکان در آنها کار می کنند بین 5 تا 8 کودک را استخدام کرده اند.

رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران افزود: درآمد ماهانه این تیم ها، باندهای مافیایی یا خانواده ها حدود 100 میلیون تومان است، بنابراین نمی توان تصمیم گرفت که این کودکان و خانواده ها تحت پوشش سامانه های حمایتی قرار گیرند. زیرا سیستم پشتیبانی می تواند درآمد این گروه ها را جبران کند.

وی با تاکید بر اینکه اولین گام دستگیری تمامی رانندگان تاکسی است که صبح این کودکان را به چهارراه های معین می برند، راننده را پیاده، بازداشت و دستگیر می کند. اگر خبر این اقدام به همه این گونه تیم ها برسد، دیگر جرات نمی کنند بچه ها را به منبع بیاورند.

  ممنوعیت صدور بلیط هواپیما چارتر برای ۷ شهر

احمدی صدر افزود: خیریه یک بار در چهارراه هایی که کودکان هستند پیغام داد که اقدام شما طبق قانون تکدی گری محسوب می شود و بین 6 ماه تا یک سال حبس خواهید شد. ما توقع داریم که با چیزی برخورد نکنیم، هشدار ندهیم، اما این بچه ها و خانواده هایشان دور هم جمع می شوند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: اقدام دیگر باید جلوگیری از ورود شهروندان به کشور باشد. تعداد زیادی از شهروندان در حال ورود به کشور هستند و ما هیچ کنترلی بر آن نداریم، بنابراین باید نظارت و کنترل جدی داشته باشید زیرا اکثریت کودکان کار را شهروندان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه کودکان کار گفت: در حال حاضر طرح استعدادیابی و توانمندسازی کودکان کار در اردوگاه اجتماعی تهیه و طراحی شده است و با جدیت پیگیر این موضوع هستیم، اعتقاد ما بر این است که بتوانیم پیدا کنیم. استعدادها و توانمندسازی کودکان

احمدی صدر با بیان اینکه طرح استعدادیابی و توانمندسازی کودکان کار در اردوگاه اجتماعی به تصویب رسیده و به زودی اجرایی می شود، ادامه داد: این طرح حمایت 100 درصدی از کودکان کار دارد. علاوه بر این، مراکز شهرداری برای کودکان کار به شهری پویا تبدیل شده است. شهر پویا به معنای محل شادی است. در مراکز پویاشهر استعدادیابی می کنیم سپس هر کدام را به مدارس استثنایی می فرستیم.

رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: پیش از این مدارس «تولد» را برای کودکان کار در نظر گرفتیم که تنها باعث می شد این کودکان ترک تحصیل نکنند، اما در پویاشهر، آموزش تنها ملاک نیست. برای کودکان ما نیز به دنبال استعدادهای کودکان هستیم.

  آغاز فراخوان معلمان -

منبع: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید