آزادی دانشمند لهستانی زندانی در ایران

به گزارش رویترز، وزارت خارجه لهستان امروز در بیانیه ای اعلام کرد که ماسیج والچاک، دانشمند لهستانی که در ایران زندانی شده بود، آزاد و به کشورش بازگشت.

در بیانیه وزارت امور خارجه لهستان آمده است: دستیابی به این هدف یکی از اولویت های نهادهای دیپلماتیک و کنسولی لهستان در سال گذشته بود.

ژوئیه گذشته، تلویزیون ایران گزارش داد که سپاه چند شهروند خارجی را به دلیل اقداماتی از جمله نمونه برداری از خاک در مناطق ممنوعه دستگیر کرده است. یکی از افرادی که در این گزارش از آنها نام برده شده، والچک بوده است.

  رتبه بندی معلمان در دولت نهایی شد

دیدگاهتان را بنویسید