آرای کمیسیون اساسنامه بازیکنان فوتبال صادر شد

565281 خبر ناگهانی

آرای صادره به شرح زیر است:

با توجه به شکایت علی هومند از محمدامین رضایی، کمیته تعیین وضعیت پس از رسیدگی به پرونده، ادعای یک میلیارد ریالی شاکی را رد کرد.

بیشتر بخوانید:

در پرونده شکایت میلاد شیخ سلیمانی از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت 2 میلیارد ریال و 29 میلیون و 423 هزار ریال بابت اصل مطالبه و 44 میلیون و 241 هزار ریال بابت هزینه های شاکی محکوم شد. کمیسیون قانون نیز مبلغ 510 میلیون و 577 هزار ریال شاکیان را رد کرد.

تصمیمات صادر شده ظرف 7 روز از تاریخ ابلاغ به کمیسیون استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی است.

انتهای پیام/

  آرماند درویش عبوس در سریال پذیرش اصول + عکس

دیدگاهتان را بنویسید